Droga Krzyżowa na Górę Krzyża pod Ostrzeszowem

Projekt: Widzę.Wierzę.Wyruszam – sztafeta wiary

Widzę– co się dzieje; Wierzę– gdzie jest rozwiązanie; Wyruszam– działam

www.sztafetawiary

–  Sztafeta w której przekazujemy sobie życie, intencje, krzyż.  Podejmujemy to, co dzięki Bogu zaczęli:  Abraham, Izaak, Jakub, Mojżesz …

Idziemy szlakiem parafii w których patronują: Augustyn, Idzi, Florian, Marcin, Katarzyna. Maryja, Mikołaj, …, – Za Jezusem

Idźmy i głośmy – ruszmy się i zróbmy to!

Przebieg drogi:

Etap I (długość etapu: 2,8 km; trasa całkowita: 2,8 km ): Kostów – Siemianice

Etap II (długość etapu: 3,3 km; trasa całkowita: 6,1 km ) Siemianice – Opatów

Etap III (długość etapu: 9,8 km; trasa całkowita: 15,9km) Opatów – Donaborów

Etap IV (długość etapu:3,5 km; trasa całkowita: 19, 4 km) Donaborów – Świba

Etap V (długość etapu: 3,9 km; trasa całkowita: 23,3 km) Świba – Kierzno

Etap VI (długość etapu: 5,7 km; trasa całkowita: 29,0 km) Kierzno – Mikorzyn

Etap VII (długość etapu: 6,5 km; trasa całkowita: 35,5km) Mikorzyn – Kochłowy

Etap VIII (długość etapu: 2,6 km; trasa całkowita: 38,1km) Kochłowy – Parzynów

Etap IX (długość etapu: 2,4 km; trasa całkowita: 40,5km) Parzynów – Góra Krzyża

Parafie: Kostów (Św. Augustyn), – Siemianice (św. Idzi), – Opatów (św. Florian), – Donaborów (św. Marcina), – Świba (św. Katarzyny),- Kierzno (Wniebowzięcia NMP) , – Mikorzyn (św. Idzi), – Kochłowy (św. Katarzyna), – Parzynów (św. Mikołaj), – Góra Krzyża

Miejscowości: Kostów, Siemianice, Klasak, Opatów, Trzebień, Biadaszki, Donaborów, Świba, Pustkowie Kierzeńskie, Kierzno, Kierzenko, Domanin Wieś, Mikorzyn, Kochłowy, Parzynów, Zmyślona Parzynowska.

Całość marszu około 8, 5 h, czyli na miejsce docieramy w granicach 16 – 17 godziny.

Po co: Możesz powiedzieć: a po co? Ale to głupie. Tak się męczyć. Możesz tak powiedzieć ale przypomnij sobie, że Jezusowi chciało się nieść Twój krzyż na Golgotę.

Jak to zrobić:

Wyruszamy:  3 marca, godzina 6:30 msza św. w parafii św. Augustyna w Kostowie. Następnie wymarsz szlakiem kościołów w Siemianicach, Opatowie, Donaborowie, Świbie, Kierznie, Mikorzynie, Kochłowach, Parzynowie. Zakończenie na Górze Krzyża pod Krzyżem Jubileuszowym. W WWW można włączyć się na poszczególnych etapach, tym samym dobierając długość i orientacyjny czas trasy do indywidualnych możliwości i potrzeb. W takiej sytuacji prosimy o kontakt z organizatorem (nr tel 691842812) wcześniej niż w dniu wyjścia, w celu dostarczenia na dany etap odpowiedniej ilości materiałów, które każdy z uczestników otrzymuje.  (Dotarcie na etap odbywa się na własną rękę). Droga odbywa się według zasad, z którymi każdy z uczestników się zapoznaje. W czasie drogi rozważamy stacje Drogi Krzyżowej według przygotowanego tekstu. W kościołach mamy możliwość odpoczynku, modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, spowiedzi, zabrania „miejscowych” intencji modlitewnych od tych osób, które nie mogą iść. Kościoły to też  miejsce ewentualnej rezygnacji z dalszej drogi w razie opadnięcia z sił – co może się zdarzyć. W tym roku będzie nam towarzyszył samochód. Kierowca w razie konieczności, podwiezie Cię do następnego kościoła. Powrót do domu należy zorganizować sobie we własnym zakresie.

PODSTAWOWE ZASADY UCZESTNICTWA

  • Uczestnictwo w WWW ma charakter dobrowolnej praktyki religijnej. Osoby biorące w niej udział uczestniczą w niej na własną odpowiedzialność (po podpisaniu stosownej zgody przy zgłaszaniu się i odbieraniu materiałów).
  • W razie niemożności kontynuowania pielgrzymki, każdy uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zabezpieczenia sobie powrotu do domu. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w WWW tylko pod opieką prawnego opiekuna lub za jego pisemną zgodą.
  • W trasie poruszamy się w grupach składających się z mniej niż 10 osób (od 1 do 9), zachowując szczególną ostrożność i przepisy ruchu drogowego, zwłaszcza na tych fragmentach, które prowadzą po drogach asfaltowych.
  • Podpisany formularz swego oświadczenia złożysz w recepcji. Recepcja będzie czynna od 6:00 do 6.30 i po Mszy Św. w salce przed kościołem.

Zachęcamy również do duchowego uczestnictwa w WWW. Duchowe uczestnictwo w WWW jest propozycją dla tych którzy ze względu na różne ograniczenia (np. wiek, choroba, niepełnosprawność, opieka nad dzieckiem czy chorym) nie są w stanie pielgrzymować drogą WWW. Proponujemy jedną z podanych niżej możliwości:

– adoracja Najświętszego Sakramentu w jednym z kościołów stacyjnych w dniu trwania WWW,

– rozważanie stacji Drogi Krzyżowej według tych samych tekstów, które otrzymali uczestnicy,

– zebranie od rodziny, znajomych, sąsiadów intencji w jakich trzeba się modlić i przekazanie ich proboszczowi kościoła stacyjnego w celu zabrania ich przez pielgrzymów,

– uczestnictwo w WWW za pomocą Diecezjalnej Telewizji Internetowej: Dom Józefa,

– w miarę możliwości uczestnictwo w mszy na rozpoczęcie WWW

– modlitwa osobista w intencji organizatorów i uczestników WWW.

PRZYGOTOWANIE

Projekt WWW skierowany jest do tych wszystkich, którzy chcą pełniej przeżyć dni Wielkiego Postu. W jego trakcie każdy z uczestników będzie miał możliwość głębokiego przeżycia Misterium Drogi Krzyżowej skupiając się nad medytacją rozważań przygotowanych przez organizatorów oraz pokonując pieszo kilometry na drodze z Kostowa na Górę Krzyża Jubileuszowego.

Każdy uczestnik WWW zapewnia sobie we własnym zakresie ekwipunek potrzebny do pokonania trasy wędrówki:

– odpowiednie obuwie i ubranie do pokonania trasy;

– jedzenie i picie;

– podstawowe opatrunki;

– kamizelkę, odblaski itp.

– powrót z Góry Krzyża lub ewentualny powrót w razie wcześniejszej rezygnacji z WWW.

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ

  • przygotowane rozważania Drogi Krzyżowej,
  • podstawowe informacje dotyczące trasy wędrówki,
  • główne intencje, w których wyruszamy na WWW
  •  Na pokrycie w/w kosztów zbierzemy dobrowolne ofiary przy recepcji.

BARDZO WAŻNE – Rekomendacja odnośnie do trasy!

  • Trasa WWW jest bardzo długa, wyczerpująca i wymaga przygotowania fizycznego.
  • Zatwierdzoną trasę WWW czyli przejście 41 km. zalecane jest dla osób aktywnych fizycznie, ćwiczących regularnie.

PROSIMY O ROZWAŻNE PODEJMOWANIE DECYZJI O UDZIALE W DRODZE, MAJĄC NA WZGLĘDZIE INDYWIDUALNE MOŻLIWOŚCI WYSIŁKOWE.

W przypadku złych warunków pogodowych (opady śniegu, oblodzenie, błoto) dojazd w celu zabrania państwa z trasy może być utrudniony, proszę wziąć to pod uwagę podejmując decyzję o wyjściu.
Przy ekstremalnie trudnych warunkach pogodowych, możliwość odwołania WWW.

OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ*

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………..

oświadczam, że chcę dobrowolnie wziąć udział w WWW z Kostowa na Górę Krzyża 3 marca 2018 r. Zaznajomiony/a z przebiegiem trasy, skalą trudności świadomie decyduje się na przejście trasy. Całej / od etapu ….. Jednocześnie zaznaczam, że uczestniczę w WWW na własną odpowiedzialność, traktując ją jako prywatną praktykę religijną.

Organizator WWW nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i niematerialne powstałe w czasie lub w wyniku uczestnictwa w WWW.

…………………………………….                                                     ……………………………………………..

data                                                                                                  podpis

 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ*

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………..

legitymujący/a sie dowodem osobistym nr ………………………………………………………………………

oraz PESEL …………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że jestem rodzicem/ opiekunem prawnym…………………………………………………….

i wyrażam zgodę na jej/jego udział w WWW z Kostowa na Górę Krzyża 3 marca 2018 r. Całej / od etapu …… Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a, że uczestnictwo mojego dziecka/podopiecznego jest całkowicie dobrowolne i ma charakter prywatnej praktyki religijnej, w związku z czym biorę za to całkowitą odpowiedzialność.

Organizator WWW nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i niematerialne powstałe w czasie lub w wyniku uczestnictwa w WWW.

Kontakt do opiekuna osoby niepełnoletniej (nr telefonu) ………………………………………………….

……………………………………………                                    ……………………………………………………..

data                                                                                      podpis